น้ำเชื่อมข้าวโพด ตราแบคซอล บายซีเจ

SKU : 8801007642918

Price

0.00 THB

Quantity to buy
Total 0.00 THB

Do not have enough stock

Out of stock

คอร์น ไซรัป

น้ำเชื่อมข้าวโพด

CORN SYRUP

백설 물엿


ตรา แบคซอล บาย ซีเจ

BEKSUL BY CJ BRAND


ขนาด 700 มิลลิลิตร

 700ml

Visitors: 4,428