Kitchen flower กระทะหมูย่าง กระทะเกาหลี (เคลือบกันติด) 35x27ซม

SKU : 8802998024394

Price

950.00 THB

Quantity to buy
Total 950.00 THB

Do not have enough stock

Out of stock

Kitchen flower กระทะหมูย่าง กระทะเกาหลี (เคลือบกันติด) 35x27ซม


ผลิตในประเทศเกาหลี

Visitors: 15,462