น้ำเชื่อมข้าวโพด ตราแฮเพียว 10 Kg.

SKU : 8801039502488

Price

0.00 THB

Quantity to buy
Total 0.00 THB

Do not have enough stock

Out of stock

คอร์น ไซรัป

น้ำเชื่อมข้าวโพด

CORN SYRUP

해표물엿


ตรา แฮเพียว

HAEPYO BRAND


ขนาด 10 กิโลกรัม

Visitors: 4,430