น้ำเชื่อมข้าวโพด ตราชุงจุงวัน 10 Kg.

SKU : 8801052451084

Price

0.00 THB

Quantity to buy
Total 0.00 THB

Do not have enough stock

Out of stock

คอร์น ไซรัป

น้ำเชื่อมข้าวโพด

CORN SYRUP

청정원 황물엿


ตรา ชุงจุงวัน

CHUNGJUNGONE BRAND


ขนาด 10 กิโลกรัม

Visitors: 4,431